Η εταιρία Σ. Κάλυμνος Α.Β.Ε.Ε. έχει ως στόχο την συνεχή βελτίωση των προϊόντων που κατασκευάζει. Για τον σκοπό αυτό διαθέτει τμήμα το οποίο ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά και με την συνεχή βελτίωση των παλαιοτέρων. Η συνεχής προσπάθεια για τήρηση των πιο σύγχρονων προδιαγραφών κατασκευής των προϊόντων της είναι η βασική επιδίωξη της εταιρίας.

Όλος ο εξοπλισμός φόρτωσης και εκφόρτωσης πυθμένα του βυτίου είναι σχεδιασμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με τα εν ισχύ διεθνή πρότυπα και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ADR 2001 όπως αυτός ισχύει με βάση την ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ Αρ. Φυλ. 1303 25/8/2004)

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

SK3500C DOT Manhole Cover

SK3500St DOT Manhole Cover

SK4500Al ADR Manhole Cover

SK4500St ADR Manhole Cover

SK10600 Bottom Loading Adaptor (API)

SK1976 Vapour recovery adaptor

SK4''HP Bottom Valve

SK4''LP Bottom Valve

SK1977 Vapour Transfer Valve

SK1977S Vapour Transfer Valve

SK1975NO Coaming Vent Valve

SK1975NC Coaming Vent Valve

SK2100 P/V vent

SK3''M-P Bottom Valve

Κατέβαστε όλα τα πιστοποιητικά πατώντας εδώ
 
Copyright © 2005. S. Kalimnos Inc. All rights reserved.
Designed by Web-Design.gr