Εξοπλισμός Βυτίου

 
 
Εξοπλισμός φόρτωσης εκφόρτωσης πυθμένα
ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑΣ SK4500Al
SK4500Al

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βασισμένη στην εμπειρία της Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ στην παραγωγή εξοπλισμού διακίνησης υγρών καυσίμων η ανθρωποθυρίδα SK4500Al καλύπτει τις απαιτήσεις του ADR2007 και των εναρμονισμενων προτύπων ΕΝ13317, ΕΝ13314 και 14596. Αποτελεί την κορυφαία επιλογή για την κάλυψη των ευρωπαικών προδιαγραφών και της ιδιαίτερα απαιτητικής δοκιμής πτώσης (drop test)

 • Ονομαστική διαμετρος 500mm
 • Ισχυρη κατασκευή
 • Ασφάλιση με 24 κοχλίες
 • Ενσωματωμένη βαλβίδα αναπνοής
 • Βαλβίδα ασφαλείας
 • Άνοιγμα σε δύο στάδια
 • Ανοξείδωτοι πείροι
 • Μηχανισμός κλειδώματος
 • 3 οπές προαιρετικού εξοπλισμού
Προαιρετικός εξοπλισμός της ανθρωποθυρίδας SK4500Al :
 • Βέργα βυθομέτρησης SK 2200B
 • Βαλβίδα μεταφοράς ατμών SK 1977
 • Αισθητήρας υπερπλήρωσης
Τεχνικό Φυλλάδιο
 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑΣ SK3500Al
SK3500Al

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βασισμένη στην εμπειρία της Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ στην παραγωγή εξοπλισμού διακίνησης υγρών καυσίμων η ανθρωποθυρίδα SK3500Al καλύπτει τις απαιτήσεις του κανονισμού DOT 49CFR §178.345-5 και προσφέρει υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά λειτουργίας και ασφάλειας.

 • Ονομαστική διαμετρος 500mm
 • Ισχυρη κατασκευή
 • Ασφάλιση με 24 κοχλίες
 • Ενσωματωμένη βαλβίδα αναπνοής
 • Βαλβίδα ασφαλείας
 • Άνοιγμα σε δύο στάδια
 • Ανοξείδωτοι πείροι
 • Διαθέσιμες και σε χάλυβα
 • Μηχανισμός κλειδώματος
 • 3 οπές προαιρετικού εξοπλισμού
Προαιρετικός εξοπλισμός της ανθρωποθυρίδας SK3500Al :
 • Βέργα βυθομέτρησης SK 2200B
 • Βαλβίδα μεταφοράς ατμών SK 1977
 • Αισθητήρας υπερπλήρωσης
Τεχνικό Φυλλάδιο
 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑΣ SK3500C
SK3500C

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βασισμένη στην εμπειρία της Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ στην παραγωγή εξοπλισμού διακίνησης υγρών καυσίμων η ανθρωποθυρίδα SK3500C καλύπτει τις απαιτήσεις του κανονισμού DOT 49CFR §178.345-5 και προσφέρει υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά λειτουργίας και ασφάλειας.

 • Ονομαστική διαμετρος 500mm
 • Ισχυρη κατασκευή
 • Ασφάλιση με σφυχτήρα
 • Ενσωματωμένη βαλβίδα αναπνοής
 • Βαλβίδα ασφαλείας
 • Άνοιγμα σε δύο στάδια
 • Ανοξείδωτοι πείροι
 • Μηχανισμός κλειδώματος
 • 3 οπές προαιρετικού εξοπλισμού
Προαιρετικός εξοπλισμός της ανθρωποθυρίδας SK3500C :
 • Βέργα βυθομέτρησης SK 2200B
 • Βαλβίδα μεταφοράς ατμών SK 1977S
 • Αισθητήρας υπερπλήρωσης
Τεχνικό Φυλλάδιο
 
 
 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑΣ σειράς SK3400C
SK3400Ca

SK3400Cb

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βασισμένες στην εμπειρία της Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ στην παραγωγή εξοπλισμού διακίνησης υγρών καυσίμων οι ανθρωποθυρίδες SK3400Ca και SK3400Cb καλύπτουν τις απαιτήσεις του κανονισμού DOT 49CFR §178.345-5 και προσφέρουν υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά λειτουργίας και ασφάλειας.

 • Ονομαστική διαμετρος 400mm
 • Ισχυρη κατασκευή
 • Ασφάλιση με σφυχτήρα
 • Ενσωματωμένη βαλβίδα αναπνοής
 • Βαλβίδα ασφαλείας
 • Άνοιγμα σε δύο στάδια
 • Ανοξείδωτοι πείροι
 • Διαθέσιμες και σε αλουμίνιο
 • Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού κλειδώματος
 • 1 ή 3 οπές προαιρετικού εξοπλισμού
Προαιρετικός εξοπλισμός των ανθρωποθυρίδων SK3400C:
 • Βέργα βυθομέτρησης SK 2200B
 • Βαλβίδα μεταφοράς ατμών SK 1977 S
 • Αισθητήρας υπερπλήρωσης
Τεχνικό Φυλλάδιο
 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑΣ σειράς SK3400B
SK3400Ba

SK3400Bb

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βασισμένες στην εμπειρία της Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ στην παραγωγή εξοπλισμού διακίνησης υγρών καυσίμων οι ανθρωποθυρίδες SK3400Ba και SK3400Bb καλύπτουν τις απαιτήσεις του κανονισμού DOT 49CFR §178.345-5 και προσφέρουν υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά λειτουργίας και ασφάλειας.

 • Ονομαστική διαμετρος 400mm
 • Ισχυρη κατασκευή
 • Ασφάλιση με 24 κοχλίες
 • Ενσωματωμένη βαλβίδα αναπνοής
 • Βαλβίδα ασφαλείας
 • Άνοιγμα σε δύο στάδια
 • Ανοξείδωτοι πείροι
 • Διαθέσιμες και σε χάλυβα
 • Μηχανισμός κλειδώματος
 • 1 ή 3 οπές προαιρετικού εξοπλισμού
Προαιρετικός εξοπλισμός των ανθρωποθυρίδων SK3400B :
 • Βέργα βυθομέτρησης SK 2200B
 • Βαλβίδα μεταφοράς ατμών SK 1977S
 • Αισθητήρας υπερπλήρωσης
Τεχνικό Φυλλάδιο
 
ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ SK 10600
SK10600

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βασισμένος στην εμπειρία της Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ στην παραγωγή εξοπλισμού διακίνησης υγρών καυσίμων ο ταχυσυνδεσμος API SK10600 καλύπτει τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 13083:2001 και προσφέρει υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά λειτουργίας και ασφάλειας.

 • Ονομαστική διαμετρος 4''
 • Ισχυρη κατασκευή δοκιμασμένη για αντοχή στα 25 bar
 • Ασφάλιση με φλάντζα TTMA 4''
 • Καλύπτει της απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 13083:2001
 • Μεταλλική χειρολαβή
 • Άνοιγμα σε δύο στάδια
 • Ανοξείδωτα εσωτερικά μέρη
 • Τσιμούχες VITON
 • Υδροδυναμική σχεδίαση
Συμπληρωματικός εξοπλισμός του ταχυσυνδέσμου SK10600 :
 • Καπάκι σκόνης Κ2
 • Ταχυσύνδεσμοι εκφόρτωσης Κ3,Κ4,Κ5,Κ6
Τεχνικό Φυλλάδιο
 
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΤΜΩΝ SK 1976
SK 1976

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βασισμένος στην εμπειρία της Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ στην παραγωγή εξοπλισμού διακίνησης υγρών καυσίμων ο ταχυσυνδεσμος ανάκτησης ατμών SK 1976 καλύπτει τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 13081:2001 και προσφέρει υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά λειτουργίας και ασφάλειας.

 • Ονομαστική διαμετρος 4''
 • Ισχυρη κατασκευή δοκιμασμένη για αντοχή στα 10 bar
 • Ασφάλιση με φλάντζα TTMA 4''
 • Καλύπτει της απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 13081:2001
 • Ένδειξη σταθμης
 • Οπή αποστράγγισης
 • Ταχυσύνδεσμος camlock 4'' για σύνδεση με μάνικα ανάκτησης ατμών
 • Τσιμούχες VITON
Συμπληρωματικός εξοπλισμός του ταχυσυνδέσμου SK1976 :
 • Καπάκι σκόνης Α8
 • Ταχυσύνδεσμοι ανάκτησης ατμών σε 3'' και 4''
Τεχνικό Φυλλάδιο

 

 

ΠΥΘΜΕΝΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΚ 3''

ΣΚ3'' Π ΣΚ3'' Μ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ευκολία στην συντήρηση, ο απλός σχεδιασμός και η υψηλή αξιοπιστία έχουν δώσει στις πυθμενοβαλβίδες 3'' ΚΑΛΥΜΝΟΣ την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των κατασκευαστών βυτίοφόρων μέχρι και 8 τόνων.

 • Ονομαστική διαμετρος 3''
 • Υψηλή παροχή καυσίμου
 • Iσχυρή κατασκευή δοκιμασμένη στα 10 bar
 • Χειρισμός πνευματικά ή μηχανικά
 • Καλύπτουν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής AFNOR M88-118
 • Διατομή διάτμησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΝ 13308:2002
 • Σίγουρο κλείσιμό από ισχυρό ανοξείδωτο ελατήριο πιέσεως
 • Εύκολη συντήρηση χωρίς να αφαιρεθεί η πυθμενοβαλβίδα από το βυτίο
 • Ασφάλιση με 6 κοχλίες
 • Tσιμούχες VITON
 • Δυνατότητα ανοίγματος με μηχανικό τρόπο σε περίπτωση ανάγκης (ΣΚ3''Π)
Συμπληρωματικός εξοπλισμός των πυθμενοβαλβίδων ΣΚ3''Π και ΣΚ3''Μ:
 • Χειριστήριο για την πυθμενοβαλβίδα ΣΚ3'' Μ
 • Λεκανάκια προσαρμογής στον πυθμένα της δεξαμενής
 • Φλάντζες προσαρμογής στην σωλήνωση του βυτίου
Τεχνικό Φυλλάδιο

 

 

ΠΥΘΜΕΝΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΚ 4''

ΣΚ4'' ΥΠ ΣΚ4'' ΧΠ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ευκολία στην συντήρηση, ο απλός σχεδιασμός και η υψηλή αξιοπιστία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς πυθμενοβαλβίδων 4'' κανοντας την σειρά αυτή από τις πλεόν δημοφιλείς μεταξύ των κατασκευαστών μεγάλων βυτιοφόρων.

 • Ονομαστική διαμετρος 4''
 • Υψηλή παροχή καυσίμου
 • Iσχυρή κατασκευή δοκιμασμένη στα 10 bar
 • Χειρισμός με πίεση αέρα
 • Καλύπτουν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 13308:2002
 • Διατομή διάτμησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραπάνω προδιαγραφής
 • Σίγουρο κλείσιμό από ισχυρό ανοξείδωτο ελατήριο πιέσεως
 • Εύκολη συντήρηση χωρίς να αφαιρεθεί η πυθμενοβαλβίδα από το βυτίο
 • Ασφάλιση με 8 κοχλίες
 • Σίτα κατακράτησης ξένων σωματιδίων
 • Δυνατότητα ανοίγματος με μηχανικό τρόπο σε περίπτωση ανάγκης (ΣΚ3''Π)
Συμπληρωματικός εξοπλισμός των πυθμενοβαλβίδων ΣΚ4'' ΥΠ και ΣΚ4'' ΧΠ:
 • Λεκανάκια προσαρμογής στον πυθμένα της δεξαμενής
 • Φλάντζες προσαρμογής στην σωλήνωση του βυτίου
Τεχνικό Φυλλάδιο

 

 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ SK1977
 
SK 1977S SK 1977

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ανθεκτική κατασκευή και υψηλή παροχή ατμών είναι τα βασικά πλεονεκτήματα των βαλβίδων μεταφοράς ατμών SK 1977 και SK 1977S.

 • Ισχυρη κατασκευή δοκιμασμένη για αντοχή στα 5 bar
 • Καλύπτει της απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 13082:2001
 • Σχεδίαση που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ DROP TEST
 • Ανοξείδωτα εσωτερικά μέρη για αντοχή στην διάβρωση
 • Ασφάλιση με κοχλίες (SK1977) η με ασφαλιστικό δαχτυλίδι (SK1977S)
 • Τσιμούχες VITON

Συμπληρωματικός εξοπλισμός των βαλβίδων μεταφοράς ατμών SK 1977:

 • Ελαστικός σωλήνας μεταφοράς ατμών
Τεχνικό Φυλλάδιο

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑΣ SK1975
 
SK 1975NO SK 1975NC

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ανθεκτική κατασκευή και υψηλή παροχή ατμών είναι τα βασικά πλεονεκτήματα των βαλβίδων εξαερισμού γραμμής SK 1975NO και SK 1975NC.

 • Ισχυρη κατασκευή δοκιμασμένη για αντοχή στα 5 bar
 • Καλύπτει της απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 13082:2001
 • Επιλογή μεταξύ Normal Open και Normal Close βαλβίδας
 • Σχεδίαση που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ DROP TEST
 • Ανοξείδωτα εσωτερικά μέρη για αντοχή στην διάβρωση
 • Ασφάλιση με 4 κοχλίες
 • Τσιμούχες VITON
Συμπληρωματικός εξοπλισμός των βαλβίδων εξαερισμού γραμμής SK 1975:
 • Φλάντζα προσαρμογής στην κεντρική γραμμή μεταφοράς ατμών με κοχλία απονέρωσης
Τεχνικό Φυλλάδιο

 

 

ΛΑΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΩΝ
 
20'' (500mm) ΜΕ 24 ΟΠΕΣ 16'' (400mm) ΜΕ ΣΦΥΧΤΗΡΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σημαντικό δομικό στοιχείο της δεξαμενής, οι λαιμοί προσαρμογής των ανθρωποθυρίδων δίνουν την επιφάνεια που είναι απαραίτητη για την στεγανότητα της ανθρωποθυρίδας. Η ΚΑΛΥΜΝΟΣ προσφέρει λαιμούς αλουμινίου και χάλυβα για την σειρά ανθρωποθυρίδων SK3000.

 • Σχεδιασμένοι σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 13094:2004 (Λαιμοί 20'')
 • Δοκιμασμένοι για αντοχή και στεγανότητα στα 2,5 bar
 • Στις 16'' επιλογή μεταξύ σφυχτήρα και κοχλιών
 • Μεγάλη, επίπεδη επιφάνεια στεγανότητας
 • Συμβατότητα με το υλικό κατασκευής του βυτίου
Τεχνικό Φυλλάδιο

 

 

ΒΕΡΓΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΕΙΡΑΣ SK2200
 
SK 2200B SK 2200T

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απλή και ανθεκτική κατασκευή και ευκολία στην χρήση είναι τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος μέτρησης στάθμης SK 2200, στοιχεία που το έχουν αναδείξει ως το δημοφιλέστερο σύστημα στην αγορά.

 • Ισχυρη κατασκευή από κράμα αλουμινίου
 • Επιλογή μεταξύ πρόσδεσης με κοχλία και σπειρώματος 1 1/4''
 • Ανοδιωμένη βέργα αλουμινίου
 • Μηχανισμός στεγανοποίησης με ελατήριο
 • Πληρεί τις απιτήσεις του ΕΝ DROP TEST
 • Γρήγορη εγκατάσταση στις οπές προαιρετικού εξοπλισμού των ανθρωποθυρίδων ΚΑΛΥΜΝΟΣ
 • Διαθέσιμες σε όλα τα μήκη κατόπιν απαίτησης του πελάτη
Συμπληρωματικός εξοπλισμός του συστήματος μέτρησης στάθμης SK2200:
 • Υποδοχή στερέωσης στον πυθμένα της δεξαμενής

 

 

 

 

 

 

Εξοπλισμός εκφόρτωσης

ΣΥΖΕΥΚΤΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ Κ3 , Κ4

Οι συζεύκτες εκφόρτωσης ΚΑΛΥΜΝΟΣ είναι σχεδιασμένοι για να συνεργάζονται με οποιοδήποτε υποδοχέα εκφόρτωσης σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο Α PI RP 1004.

Διατίθεται με χερούλι (Κ3, Κ5) και χωρίς χερούλι (Κ4, Κ6) καθώς και με αρσενικό άκρο ταχυσύνδεσμου (Κ3, Κ4), και με θηλυκό άκρο ταχυσύνδεσμου (Κ5, Κ6). Επιπλέον περιλαμβάνουν και βρυσάκι ½'' για εύκολη λήψη δείγματος από το προϊόν.
Τεχνικό Φυλλάδιο

 

 

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ CAMLOCK

Οι ταχυσύνδεσμοι Camlock ΚΑΛΥΜΝΟΣ ενσωματώνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Ονομαστικό μέγεθος : 3/4'' έως 4''
 • Υλικό κατασκευής : αλουμινίου, ορείχαλκος, ανοξείδωτος χάλυβας
 • Υλικά φλαντζών : NBR
 • Σχεδιασμένο σύμφωνα με την προδιαγραφή MIL - C -27487
 • Ισχυρή κατασκευή, ανθεκτική στην καθημερινή χρήση
 • Εύκολη και σίγουρη ασφάλιση με μικρή δύναμη, οι ταχυσύνδεσμοι δοκιμάζονται πάνω σε πρότυπα δοκίμια.
 • Ανοξείδωτοι κρίκοι
 • Διατίθενται και συστολικά εξαρτήματα σε μεγάλη ποικιλία και με βάση τις ανάγκες του πελάτη.
 • Πλήρη σειρά ανταλλακτικών σε πύρους χερούλια και φλάντζες.
 • Ποιότητα και αντοχή στο χρόνο αποδεδειγμένα στην πράξη από την 20χρονη και πλέον παρουσία των ταχυσυνδέσμων ΚΑΛΥΜΝΟΣ στην αγορά.
Τεχνικό Φυλλάδιο

 

 

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΤΜΩΝ

Οι ταχυσύνδεσμοι ατμών ΚΑΛΥΜΝΟΣ ενσωματώνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Ονομαστικό μέγεθος :- 4'' x 3'' θηλυκού και αρσενικού άκρου - 4'' x 2½'' θηλυκού και αρσενικού άκρου
 • Υλικό κατασκευής : Κράμα αλουμινίου
 • Υλικά στεγανοποιητικών φλαντζών : NBR
 • Οι ταχυσύνδεσμοι ατμών ΚΑΛΥΜΝΟΣ επιτρέπουν την σύνδεση του σωλήνα μεταφοράς ατμών με τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και του βυτίου.
 • Ενσωματωμένος πύρος ενεργοποιεί τον υποδοχέα ανάκτησης ατμών.
Τεχνικό Φυλλάδιο

 

 

ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Οι καμπύλες πλήρωσης ΚΑΛΥΜΝΟΣ είναι σχεδιασμένες για να συνεργάζονται με τον ταχυσύνδεσμο πλήρωσης που βρίσκεται στο φρεάτιο πλήρωσης των πρατηρίων. Ενσωματώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Αρσενικό άκρο camlock 3'' για σύνδεση με τον σωλήνα εκφόρτωσης
 • Ισχυρή κατασκευή από αλουμίνιο
 • Μηχανισμός ασφάλισης από ορείχαλκο με ειδική χειρολαβή για ευκολία στην χρήση
 • Τζαμάκι παρατήρησης του καυσίμου
 • Χειρολαβή μεταφοράς
Υπό Κατασκευή

 

 

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΠΛΑ
Οι απλά πιστόλια ΚΑΛΥΜΝΟΣ ενσωματώνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 • Ονομαστικό μέγεθος : 1'', 1½''
 • Υλικό κατασκευής : Κράμα αλουμινίου
 • Υλικό καπακιού : Ζάμα
 • Συνδέσεις : Θηλυκό σπείρωμα
 • Η σκανδάλη διαθέτει θέσεις ΣΤΟΠ για συνεχή ροή καυσίμου
 • Βαλβίδα δύο σταδίων για καλύτερο έλεγχο
 • Ισχυρή κατασκευή, ανθεκτική στην καθημερινή χρήση
 • Μεγάλη ποικιλία σε ακροσωλήνια

Συνεργαζόμενα εξαρτήματα με τα πιστόλια ΚΑΛΥΜΝΟΣ :

 • - Απλά και περιστρεφόμενα ρακόρ
Υπό Κατασκευή

 

 

Ηλεκτρονικοί αισθητήρες και εξαρτήματα αέρος
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Η εταιρία ΚΑΛΥΜΝΟΣ μπορεί να προμηθεύσει τους πελάτες της με μια πλήρη σειρά ηλεκτρονικών αισθητήρων της εταιρίας LIBERTY , απαραίτητων για την φόρτωση και εκφόρτωση των βυτίων. Διατίθενται:

 • Αισθητήρες υπερπλήρωσης
 • Ρευματοδότες (πρίζες)
 • Γειώσεις
 • Καλώδιο
Υπό Κατασκευή

 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ

Επιπλέον στην γκάμα των προϊόντων της εταιρίας ΚΑΛΥΜΝΟΣ υπάρχουν και όλα τα εξαρτήματα αέρος υψηλής ποιότητας τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία του βυτίου. Διατίθενται:

 • Χειριστήρια αέρος για τον έλεγχο των διαμερισμάτων
 • Ελαιοδοχεία με αφυγραντές
 • Έμβολα αέρος
 • Τρίοδες βαλβίδες αέρος στις απαραίτητες διαμορφώσεις
 • Σωλήνας αέρος
Υπό Κατασκευή

 

 

Σωλήνες ελαστικοί πλαστικοί

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Η εταιρία ΚΑΛΥΜΝΟΣ διαθέτει μια πλήρη γκάμα σωλήνων ελαστικών και πλαστικών για τις ανάγκες του βυτιοφόρου σε διαστάσεις από ?'' έως 4''. Επιπλέον διατίθενται και σωλήνες ειδικών εφαρμογών όπως:

 • Χημικών
 • Τροφίμων
 • Λυμάτων
 • Πίσσας κ.α.

Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πελάτη με την παράδοση της έτοιμης μάνικας στις διαστάσεις και με τα άκρα που επιθυμεί ο πελάτης.

Υπό Κατασκευή
 
 
Copyright © 2005. S. Kalimnos Inc. All rights reserved.
Designed by Web-Design.gr